Grunnkompetanse

gk

Øksnevad vgs har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Tilbudet omfatter Grunnkompetanse i egen gruppe og Arbeidstrening. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner. 

Arbeid og produksjon står sentralt i opplæringen. Vi kombinerer skole, arbeidstrening og utplassering i bedrift med sikte på at eleven skal inngå opplærings- eller lærekontrakt. 

Grunnkompetanse

Gir tilbud om opplæring innen programområdet naturbruk. Opplæringen er allsidig. Fagplanene for utdanningsprogrammet ligger til grunn for innholdet i opplæringen, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. 

Målsetting

  • Gi et godt grunnlag for et framtidig yrkesliv
  • Styrke de sosiale ferdighetene
  • Gi et godt faglig grunnlag
  • Få praktisk arbeidserfaring på skolen og i utplassering i bedrifter

Opplæringen:

Grunnkompetanse har fellesfag og praktisk arbeide knyttet til naturbruk og rettet mot  anleggsgartnerarbeide. Det er egne timer med kroppsøving og ART. Elevene er med på arbeide i gårdsbruket med teknikk, arbeide i skogen, jordbruk, husdyr og gartneri og har tema fra friluftslivsaktiviteter.

Grunnkompetanse har egen opplæringsbedrift med arbeidserfaring fra jobboppdrag innen fagområdet.

Kontakt:

Olav Horpestad

Del denne artikkelen på:
Olav Horpestad

Dersom du har spørsmål om Grunnkompetanse kan du ta kontakt med avdelingsleder Olav Arne Horpestad.
Telefon: 
51921814 / 97613670
Epost:
olav.horpestad@skole.rogfk.no