Fag:

Fellesfag (56 timer)
56  Kroppsøving 

Felles programfag (645 timer)
168  Gårdsdrift
337  Plante- og husdyrproduksjon
140  Utmark og kulturlandskap

Valgfrie programfag (280 timer)
140  Traktor og maskiner
140  Økonomi og driftsledelse 

Del denne artikkelen på: