Vg3 Landbruk (agronom)

landbruk_vg3

Etter fullført vg3 Landbruk får du tittelen agronom. Du vil være i stand til å ivareta daglig drift av landbrukseiendommer, ha kunnskap om dyrehold, forvaltning av inn- og utmark, markedsføring, driftsledelse og mer til. 

Våre programfag her er Plante- og husdyr-produksjon, Utmark og kulturlandskap, og Gårdsdrift. I tillegg kan vi tilby følgende valgfrie programfag, Økonomi og driftsledelse, og Traktor og maskiner.

Ved siden av en solid teoretisk og praktisk tilnærming til landbruket som arbeidsplass, gir utdanningen deg grundig innføring i bruk av PC og aktuell programvare som et verktøy, både til regnskapsførsel, kalkyler og økonomiske beregninger som gir grunnlag for kloke beslutninger.

Det er et stort behov både for fagutdannet arbeidskraft og arbeidere med høyere utdanning innen landbruksfaglige felt over hele landet.

Velg landbruk - En utdanning for deg. Hefte på 32 sider om yrker og utdanninger i landbruket som passer for elever på ungdomsskole og videregående skole. Heftet er laget av prosjektet Velg Landbruk, trykket utgave kan bestilles i nettbutikken på bondelaget.no. 

Grønn utdanning. Brosjyre på 16 sider som handler om hvilke karrieremuligheter man har etter å ha gått naturbruk. Brosjyren er utviklet i 2015 av Kompetanseløft trøndersk landbruk men artiklene er like aktuelle i hele landet.

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om landbruksfaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar.

Øksnevad vgs. Daniel.

Øksnevda vgs. Ida.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Øksnevad vgs. En dag i fjoset.

Øksnevad vgs. Potting i skolens veksthus. 

Del denne artikkelen på:

Vg2 landbruk og gartnernæring eller tilsvarende.

Fellesfag (56 timer)
56  Kroppsøving 

Felles programfag (645 timer)
168  Gårdsdrift
337  Plante- og husdyrproduksjon
140  Utmark og kulturlandskap

Valgfrie programfag (280 timer)
140  Traktor og maskiner
140  Økonomi og driftsledelse 

Kjell-OEystein-Haakonsen

Dersom du har spørsmål om landbruk kan du ta kontakt med avdelingsleder Kjell Øystein Håkonsen.
Telefon:
51921820 / 99 27 77 05
Epost:
kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no