Fag:

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
197  Forvaltning og drift
280  Produksjon og tjenesteyting

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning

Del denne artikkelen på: