Vg1 Naturbruk med vekt på landbruk

landbruk_vg1
 

Dette fagområdet gir et godt grunnlag for deg som vil jobbe innen landbruksrelaterte næringer som husdyr, planter, maskiner, skog eller naturforvaltning. 

Øksnevad vgs. har et eget gårdsbruk som gir en unik mulighet til praktisk erfaring under kyndig veiledning samtidig med at du får gode teoretiske kunnskaper. 

Du velger selv et arbeidsområde du er spesielt interessert i. Sammen med kontaktlærer utarbeider du din individuelle opplæringsplan. Etter fullført vg3 landbruk får du tittelen Agronom. 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Alle fagområdene inneholder to viktige fag – naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet

naturbasert produksjon lærer du de grunnleggende arbeidsoppgavene innen det fagområdet du har valgt. Det kan være stell av planter og dyr, håndverksferdigheter, produksjonsteknikker, høsting og foredling. 

Naturbaserte aktiviteter omfatter blant annet planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter knyttet til fagområdene. Fokuset er hvordan man kan drive godt, utnytte ressursene godt og utvikle nye produkter og tjenester. Vi bruker mye tid på fiske, padling, fjellturer, overnattingsturer, orientering og mye mer. Gled deg! 

Studiekompetanse

Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg til generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Realfagskompetanse

Øksnevad vgs. tilbyr også alle nødvendige realfag som gir realfagskompetanse. Veterinærhøgskolen og en del andre studier krever at du har realfagskompetanse. Det vil bli stilt opptakskrav i forhold til kunnskaper på noen av realfagene. 

Prosjekt til fordypning 

Foruten å ha valgt en av hovedretningene anleggsgartner, hest eller landbruk, skal du velge et emne i faget prosjekt til fordypning. Her kan du velge mellom realfag (biologi og kjemi), ridning, toppidrett hest, husdyr, landbruksmekaniker, gartnerifag og hund. 

Velg landbruk - En utdanning for deg. Hefte på 32 sider om yrker og utdanninger i landbruket som passer for elever på ungdomsskole og videregående skole. Heftet er laget av prosjektet Velg Landbruk, trykket utgave kan bestilles i nettbutikken på bondelaget.no. 

Grønn utdanning. Brosjyre på 16 sider som handler om hvilke karrieremuligheter man har etter å ha gått naturbruk. Brosjyren er utviklet i 2015 av Kompetanseløft trøndersk landbruk men artiklene er like aktuelle i hele landet.

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om landbruksfaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar.

Øksnevad vgs. Daniel.

Øksnevda vgs. Ida.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Øksnevad vgs. En dag i fjoset.

Øksnevad vgs. Potting i skolens veksthus. 

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fellesfag (336 timer)
84  Engelsk
56  Kroppsøving
84  Matematikk
56  Naturfag
56  Norsk 

Felles programfag (477 timer)
140  Naturbasert aktivitet
337  Naturbasert produksjon

Prosjekt til fordypning (168 timer)
168  Prosjekt til fordypning 

Kjell-OEystein-Haakonsen

Dersom du har spørsmål om landbruk kan du ta kontakt med avdelingsleder Kjell Øystein Håkonsen.
Telefon:
51921820 / 99 27 77 05
Epost:
kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no