Fag:

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
141  Aktiviteter med hest
168  Hest og hestehold
168  Stalldrift

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning 

Del denne artikkelen på: