Vg2 Hest- og hovslagerfag

hest_vg2

På Heste- og hovslagerfaget får du en variert og allsidig opplæring i bruk av hest i ulike sammenhenger, drift og vedlikehold av utstyr og anlegg samt inngående kjennskap til fôring, anatomi og sykdomslære. Du lærer også om stalldrift og å tilrettelegge for aktiviteter med hest og vedlikehold. 

Generell studiekompetanse

Dersom du tar studiekompetanse, har du nærmest ubegrenset med jobbmuligheter, men du må studere videre. Når du går naturbruk, kan du få studiekompetanse ved å ta Vg3 Naturbruk (studieforberedende) eller Vg3 Allmennfaglig pånbygging. Vg3 Naturbruk gir studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskole eller universitet.

Yrkeskompetanse

De fleste fagene innenfor naturbruk, gir yrkeskompetanse. Du får bredere muligheter ved å ha fagbrev, og ikke minst får du en større og mer attraktiv sosialkompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker som krever forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Etter endt læretid og fullført fagbrev, har du muligheter for å studere videre på fagskole.

Toppidrett hest

I faget Prosjekt til fordypning kan du velge toppidrett hest. Du vil da få mulighet til å utvikle deg som rytter i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett hest skal gi deg utfordring, spenning, glede og mestring. Vi har dyktige lærere/trenere som gir inspirerende forelesninger og utfordrende treningsøkter. Denne fordypningen krever gode ferdigheter før du begynner, og helst mulighet for å bruke egen hest i undervisningen. Det er kun 8 elevplasser pr. årstrinn. Elever som får plass på dette kurset, vil få tilbud om oppstalling av egen hest på skolen. 

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om hestefaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar.

Øksnevad vgs. Daniel.

Øksnevda vgs. Ida.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Del denne artikkelen på:

Vg1 naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
141  Aktiviteter med hest
168  Hest og hestehold
168  Stalldrift

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning 

Kjell Øystein Håkonsen

Dersom du har spørsmål om hestefag kan du ta kontakt med avdelingsleder Kjell Øystein Håkonsen.
Telefon:
51921820 / 99 27 77 05
Epost:
kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no