Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

anleggsgartner_vg2

Å bli anleggsgartner med fagbrev tar fire år. Først to år på videregående skole, deretter to år i praksis.

På skolen tar du først ett år med enten Bygg- og anleggsteknikk eller Naturbruk (VG1). Deretter velger du ett års fordypning i anleggsgartner og idrettsanleggsfag (VG2). Da sitter du igjen med en spesialisering som er i slekt med gartnerfaget på den ene siden og bygg og anlegg på den andre. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk arbeid 

Etter skolen må du ha to års læretid i en bedrift, enten som anleggsgartner eller som drifts-operatør ved idretts-anlegg, før du kan avlegge en praktisk fagprøve og få fagbrev. Du får lærlinge-lønn i praksisperioden.

Du kan også velge å bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse, og dermed ha mulighet for videre utdanning. For eksempel kan du studere naturforvaltning og naturfag på universitet eller høgskole. Er du anleggsgartner har du også et godt grunnlag for å bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. For søkere over 25 år er det mulig å søke på landskapsingeniørstudiet uten å ha studiekompetanse. Da må du i stedet ha fagbrev og relevant arbeidserfaring. 

Det finnes flere alternativer for den som vil bli anleggsgartner. Har du mer en fem år relevant praksis og har bestått en tverrfaglig eksamen kan du gå opp til fagprøven. Du kan begynne som lærling rett etter 10. klasse eller ett år på videregående, og ta fagprøven etter 4 år – da må du også ta noe teori underveis. Utdanningen kan også gjennomføres via fjernundervisning og voksenopplæring.

Mer informasjon om Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 

Bli anleggsgartner

Har du tenkt på hvem det er som gjør byen grønn? En park vokser ikke opp av seg selv. Rundkjøringer, midtrabatter og lyktestolper har ikke naturlig blomstringstid.

Som anleggsgartner setter du farge på folks hverdag ved å bygge og vedlikeholde grøntarealer og rekreasjonsområder. Du har en arbeidsdag med varierte utfordringer. Den ene dagen må du kanskje håndtere store anleggsmaskiner, den neste planter du sommerblomster i et bed. Mesteparten av tiden er du ute i frisk luft. Kreativiteten din utfordres hele tiden, og du jobber mye selvstendig. Det beste med jobben er kanskje tanken på hvor mange det er som får nyte godt av det du gjør. Les mer på blianleggartner.no

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om anleggsgartnerfaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevad vgs. Daniel - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevda vgs. Ida - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Øksnevad vgs. Arbeid i Palmehagen. 

Del denne artikkelen på:

Vg1 naturbruk, kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende.

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
224  Drift og vedlikehold
253  Nyanlegg

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning

Torgeir Skretting

Dersom du har spørsmål om anleggsfag kan du ta kontakt med avdelingsleder Torgeir Skretting.
Telefon: 
Telefon: 51 18 92 60 / 48 27 01 98
Epost: 
Torgeir.Skretting@skole.rogfk.no