Vg1 Naturbruk med vekt på anleggsgartnerfag

anleggsgartner_vg1

Liker du å arbeide med planter, blomster, stein og jord? Vil du lære å jobbe med redskaper og maskiner? Da er dette kanskje starten på vegen til drømmejobben. 

Etter hvert kan du skreddersy studiet ditt for at det skal passe best mulig til ditt framtidige yrkesvalg. Sammen med kontaktlærer utarbeider du en individuell opplæringsplan. Du kan bruke undervisningstimer på planteskole, anleggsgartner, landskapsarkitekt eller idrettsanlegg – blant annet. 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Alle fagområdene inneholder to viktige fag – naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet

naturbasert produksjon lærer du de grunnleggende arbeidsoppgavene innen det fagområdet du har valgt. Det kan være stell av planter og dyr, håndverksferdigheter, produksjonsteknikker, høsting og foredling. 

Naturbaserte aktiviteter omfatter blant annet planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter knyttet til fagområdene. Fokuset er hvordan man kan drive godt, utnytte ressursene godt og utvikle nye produkter og tjenester. Vi bruker mye tid på fiske, padling, fjellturer, overnattingsturer, orientering og mye mer. Gled deg! 

Studiekompetanse 

Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg til generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Realfagskompetanse

Øksnevad vgs. tilbyr også alle nødvendige realfag som gir realfagskompetanse. Veterinærhøgskolen og en del andre studier krever at du har realfagskompetanse. Det vil bli stilt opptakskrav i forhold til kunnskaper på noen av realfagene. 

Prosjekt til fordypning 

Foruten å ha valgt en av hovedretningene anleggsgartner, hest eller landbruk, skal du velge et emne i faget prosjekt til fordypning. Her kan du velge mellom realfag (biologi og kjemi), ridning, toppidrett hest, husdyr, landbruksmekaniker, gartnerifag og hund. 

Mer informasjon om Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 

Bli anleggsgartner

Har du tenkt på hvem det er som gjør byen grønn? En park vokser ikke opp av seg selv. Rundkjøringer, midtrabatter og lyktestolper har ikke naturlig blomstringstid.

Som anleggsgartner setter du farge på folks hverdag ved å bygge og vedlikeholde grøntarealer og rekreasjonsområder. Du har en arbeidsdag med varierte utfordringer. Den ene dagen må du kanskje håndtere store anleggsmaskiner, den neste planter du sommerblomster i et bed. Mesteparten av tiden er du ute i frisk luft. Kreativiteten din utfordres hele tiden, og du jobber mye selvstendig. Det beste med jobben er kanskje tanken på hvor mange det er som får nyte godt av det du gjør. Les mer på blianleggartner.no

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om anleggsgartnerfaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevad vgs. Daniel - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevda vgs. Ida - tidligere elev på anleggsgartnerlinjen.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Øksnevad vgs. Arbeid i Palmehagen. 

Del denne artikkelen på:

Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fellesfag (336 timer)
84  Engelsk
56  Kroppsøving
84  Matematikk
56  Naturfag
56  Norsk

Felles programfag (477 timer)
140  Naturbasert aktivitet
337  Naturbasert produksjon

Prosjekt til fordypning (168 timer)
168  Prosjekt til fordypning 

Torgeir Skretting

Dersom du har spørsmål om anleggsfag kan du ta kontakt med avdelingsleder Torgeir Skretting.
Telefon: 
Telefon: 51 18 92 60 / 48 27 01 98
Epost: 
Torgeir.Skretting@skole.rogfk.no