Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

anleggsmaskinmekaniker

Vg3 Anleggsmaskinmekaniker er landslinje, og gir en grundig innføring i vedlikehold og reparasjon av anleggsmaskiner. Mye av utdanningen går med til diagnostisering, feilsøking og reparasjon. Etter utdanningen er man kvalifisert for læretid ute i bedrift. 

Øksnevad vgs byr på et topp moderne verksted og tidsriktig utstyr. Vg3 Anleggsmaskinmekaniker rekrutterer fra Vg2 Arbeidsmaskiner. 

Mer informasjon om Arbeidsmaskinmekaniker Vg3

Anleggsfagene

I anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vi bygger Norge

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom – og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter – du må bare gripe dem! Les i brosjyren under og start fremtiden din. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om Anleggsteknikk. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Kinoreklamen for anlegg.

Øksnevad vgs - Anleggsteknikk.

Del denne artikkelen på:

Vg2 arbeidsmaskiner eller tilsvarende.

Fellesfag (56 timer)
56  Kroppsøving

Felles programfag (925 timer)
140  Dokumentasjon og kvalitet
205  Feilsøking og diagnose
580  Reparasjon og vedlikehold