Vg2 Arbeidsmaskiner

FAS_0844

Øksnevad vgs byr på topp moderne fasiliteter, et nytt verksted og gode muligheter for å bryne seg på alle typer landbruksmaskiner. Faget tar sikte på å utdanne personell innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold av deler samt utstyr på alle typer landbruks- og anleggsmaskiner. Du får en grundig innføring i blant annet hydraulikk, elektro, motor, kraftoverføring, bremser, styring og sveising. 

Vg2 Arbeidsmaskiner rekrutterer fra Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP). 

Mer informasjon om Arbeidsmaskiner Vg2

Anleggsfagene

I anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vi bygger Norge

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom – og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter – du må bare gripe dem! Les i brosjyren under og start fremtiden din. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om Anleggsteknikk. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Kinoreklamen for anlegg.

Øksnevad vgs - Anleggsteknikk.

Del denne artikkelen på:

Vg1 teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra Vg1 elektrofag eller tilsvarende.

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
140  Dokumentasjon og kvalitet
337  Feilsøking og reparasjon

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning