Vg2 Anleggsteknikk

anleggsteknikk

Vg2 Anleggsteknikk ved Øksnevad vgs er landslinje, hvilket vil si at elever fra hele landet kan søke seg hit.

Her lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner. Arbeid i fjell, stein, jord og andre grunnmasser krever gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, sikkerhet og god planlegging. Som fjell- og bergverksarbeider, banemontør eller anleggsmaskinfører arbeider du med veibygging, tunnelsprengning, og tilrettelegging for bygninger og anlegg. 

Vg2 Anleggsteknikk rekrutterer både fra vg1 Bygg- og anleggsfag og fra Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Mer informasjon om Anleggsteknikk Vg2

Anleggsfagene

I anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vi bygger Norge

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom – og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter – du må bare gripe dem! Les i brosjyren under og start fremtiden din. Se brosjyre fra Byggopp. 

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om Anleggsteknikk. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

.

.

.

.

.

Kinoreklamen for anlegg.

Øksnevad vgs - Anleggsteknikk.

Del denne artikkelen på:

Vg1 bygg- og anleggsteknikk, kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
140  Bransjelære
337  Produksjon

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning 

Torgeir Skretting

Dersom du har spørsmål om anleggsfag kan du ta kontakt med avdelingsleder Torgeir Skretting.
Telefon: 
Telefon: 51 18 92 60 / 48 27 01 98
Epost: 
Torgeir.Skretting@skole.rogfk.no