Rektor har ordet

Haaland  Rune

Du har nå kommet inn som elev ved Øksnevad vgs, og jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til skolen vår. I dette brevet vil vi gi deg noe informasjon som kan være nyttig for deg som ny ved skolen. Vi ligger i Klepp kommune, like ved fylkesvei 44. For å komme hit kan du enten ta buss, både fra nord og sør, eller du kan ta toget til Øksnevadporten. Du vil finne mer informasjon om offentlig transport til skolen lenger nede i dette brevet.

Vi er en middels stor skole med ca 400 elever. Skolen er opprinnelig en stor landbrukseiendom på ca 1500 dekar, og består av mange bygninger. Tradisjonelt så har vi gitt opplæring i fag innen naturbruk, dvs landbruk, anleggsgartner og hestefag. Nå har vi også en egen avdeling for anleggsfag. Vi gir også et godt tilbud til elever som trenger spesiell tilrettelegging av opplæringen sin.

Vi har mange nye bygg, både klasserom og verksteder, og det merkes at dette gjør godt for trivselen for både elever og ansatte. Men jeg vet at nye bygg ikke nødvendigvis betyr det samme som godt læringsutbytte for dere elever. Da er det helt andre ting som er viktige, så som at vi har et godt læringsmiljø med stor variasjon mellom praktiske og teoretiske fag. Vi legger vekt på gode relasjoner, både mellom dere elever og mellom elev og lærer. Dette vet vi påvirker trivsel og læring på en god måte.

Som elev hos oss skal du trives i et miljø som er preget av gjensidig respekt. Alle skal bli møtt på en høflig og respektabel måte av alle skolens ansatte, og av andre elever. Ingen skal risikere å bli mobbet hos oss. Vi mener at det er viktig at du møter en skole som er preget av klare grenser, men også av menneskelig varme og omsorg. Vi skal "se" hverandre! Dette skaper et godt læringsmiljø i klassen.
Jeg ønsker deg et riktig godt skoleår her hos oss!