India-prosjektet

PA079059

"India-prosjektet" er vårt alternativ til "Operasjon Dagsverk". Elevene ved skolen har valgt å gi støtte til Bal Prakash, som både er et barnehjem og en skole. Skolen har i overkant av 80 elever, som alle bor på skolen.

Bal Prakash ligger i nærheten av byen Ajmer i ørkenstaten Rajasthan, i den vestlige delen av India.

Alle som går på skolen har det til felles at de enten er foreldreløse eller at de kun har slektninger som er for fattige til å ta vare på dem. Mange er rett og slett funnet på gata. Alternativet for dem ville vært barnearbeid eller tigging. Ved Bal Prakash får barna utdanning helt frem til 8.trinn.

"India-prosjektet" kom i gang høsten 2014. I forkant av aksjonsdagen reiste fire elever og tre ansatte til India for å besøke skolen. Planen er at vi hvert år i forkant av en aksjonsdag sender ned en liten gruppe med ansatte og elever som får besøke skolen. Innsamlede midler går uavkortet til Bal Prakash.

Målet vårt med dette prosjektet er å bidra til at barna får et verdig liv!

Skolens elever samlet inn 115 000 kroner på aksjonsdagen i november 2014. Dette må ses på som et kjempegodt resultat da målsetningen var 80 000 kroner. Til sammenligning samlet vi inn kun 30-35 000 de siste par årene da skolen var med på OD. I forkant av aksjonsdagen ble det vist film og de som var med på turen fortalte historier fra besøket. Det ble også arrangert "indisk dag" i kantinen der vi hadde besøk av en indisk kokk. Denne dagen ble det satt rekord i antall besøkende i kantinen med over 300 solgte varmretter! 

Et konkret resultat av aksjonsdagen er at det blir bygget en ekstra etasje på skolebygget som gjør plass til 20 jenter. Alternativet for disse jentene ville vært fattigdom og barnearbeid.

I februar 2016 besøkte vi igjen Bal Prakash der vi blant annet fikk se det nye tilbygget til skolen som ble reist som resultat av den første aksjonsdagen. I 2016 samlet vi inn 105 000 kroner.

Siste besøk til Bal Prakash fant sted i månedsskiftet februar-mars 2017. Hovedformål med besøket var å se på mulighet for opprettelse av et fond eller en ordning som sikrer videre utdannelse til barna ved Bal Prakash. I dag er det slik at når barna kommer til 8.trinn, dvs. i 13-14-års-alderen, så må de videre. I dag er fremtiden for disse barna i høyeste grad usikker og det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Våren 2017 samlet vi inn i overkant av 120 000 kroner som var ny rekord! Per juni 2017 har vi sendt over midler til Bal Prakash som gjør det mulig for skolen å ansette to nye lærere, samt midler til oppgradering av skolens veksthus. Utdanningsstipendet er også godkjent og står klar til å tas i bruk. Vi ser også på muligheter for å bidra til å bedre de sanitære forholdene på skolen. Videre har vi et prosjekt der vi ser på muligheten for å koble skolen til offentlig vannverk. I dag er det slik at skolen får tilkjørt vann fra tankbiler. Dette er i lengden både kostbart og upraktisk. Det har også blitt vurdert å bore brønn, men det viser seg at grunnvannet er for salt og at der dermed ikke er egnet for bruk som drikkevann eller til vanning av planter.  

Elever som har vært med til India og besøkt Bal Prakash er følgende: 

2014: Maiken Vigre, Ingrid Rimestad, Elin Herredsvela og Ståle Skaraas.
2016: Kine Salomon Knutsvik, Ingelin Egeskog, Ricardo Jose Rey og Harald Friestad.
2017: Kine Lie, Mari Byre, Renée Andersen

Og til våre elever på Øksnevad: Mange takk til alle som deltok på aksjonsdagen!

Se også artikkelen Elever ved Øksnevad vgs samlet inn 120 000 kroner til "India-prosjektet"

Artikkel: "India-aksjonen" 2017 og besøk til Bal Prakash

Film som ble vist på infodagene i 2017:

Film som ble vist på infodagene i 2016: