Ledelse

Ledergruppen på Øksnevad vgs. består av:

Rune Haaland
Rektor
E-post: Rune.Haaland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 11
Mobil: 997 01 760
Rune Haaland
Anne Kathrine Edland
Avdelingsleder 
E-post: Anne.Kathrine.Edland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 19
Mobil: 93 28 84 58 
Anne Kathrine Edland
Thorbjørn Haavardsholm
Avdelingsleder drift
E-post: Torbjorn.Haavardsholm@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 13
Mobil: 47 50 24 18
Torbjørn Haavardsholm
Olav Arne Horpestad
Avdelingsleder GK (grunnkompetanse)
E-post: olav.horpestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 14
Mobil: 976 13 670
Olav Arne Horpestad
Kjell Øystein Håkonsen
Avdelingsleder naturbruk
E-post: Kjell.Oystein.Hakonsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 992 77 705 
Kjell Øystein Håkonsen
Torunn Haugan Owren
Avdelingsleder fellesfag
Epost: torunn.haugan.owren@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 17
Mobil: 45 28 07 32
Torunn Haugan Owren
Robert Vollan
Fungerende Avdelingsleder anleggsfag
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 61 / 51 92 18 62
Mobil: 97506122
Robert Vollan
Gunnar Normann
Avdelingsleder for tilrettelagt undervisning (AT)
E-post: Gunnar.Normann@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 16
Gunnar Normann
Del denne artikkelen på: