OT (Oppfølgingstjenesten)

ot

Alle ungdommer har rett til 3 års videregående opplæring. Denne retten må tas ut innen 5 år. Målgruppen er ungdom mellom 16 og 21 år.

Mitt navn er Signy og jeg er en av to veiledere i Oppfølgingstjenesten på Jæren. Jeg har ansvar for ungdommer som har hjemmeadresse i Klepp og store deler av Time kommune. Helge Torgersen har ansvar for deler av Time kommune og Hå. Hovedoppgaven min er å veilede og organisere tilbud for ungdommer som ikke har søkt videregående opplæring eller som avbryter opplæring. Dette kan være ungdommer som står uten tilbud enten ved at de har takket nei til skole eller har valgt å ta ut et friår. Alle elever som slutter i løpet av skoleåret skal Oppfølgingstjenesten ha kjennskap til. Tilbudene skal primært føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.  Jeg jobber tett sammen med You rådgiver, sosialrådgiver i skolens spesialpedagogiske team samt kommunaletjenester.

Jeg har kontor på Bryne videregående skole og kan treffes på mail; signy.sivertsen@skole.rogfk.no og tlf 51923161 /93014063 

Se for øvrig vår hjemmeside: http://www.oppfolgingstjenesten-rogaland.no 

Del denne artikkelen på: