Elevråd

elevråd2

Elevråd

Hver klasse skal velge en representant og en vara til elevrådet. Leder for elevrådet skoleåret 2016-2017 er Oda Sveinsvoll (3N).

Elevrådet møter normalt en 1-2 ganger per måned. Møtene blir avholdt på personalrommet ved siden av kantinen.

Elevrådet har som hovedoppgave å ta seg av oppgaver som gjelder elevenes arbeidsforhold og velferds-interesser og skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen.

Verneombud

Representant eller vara til elevrådet har også funksjon som verneombud. Verneombudene vil delta i skolens arbeidsmiljøutvalg for å tale elevenes sak.

Tillitsvalgt i klassen

Klassene velger tillitsvalgt (som da blir elevrådsrepresentant) og vara i september. Dette er et viktig valg som klassen bør ta alvorlig. Tillitsvalgt bør ha følgende egenskaper:

  • Evne til å lede
  • Utadvendt
  • Evne til å se løsninger
  • Evne til å lytte og ta hensyn til andre

Som tillitsvalgt i din klasse har du en enestående sjanse til å påvirke det som skjer ved skolen. Det du lærer av å være tillitsvalgt vil du få bruk for senere i livet.

Som tillitsvalgt i klassen er du:

  • Klassens ledere og representanter og skal være forbilder når det gjelder å skape et godt klassemiljø. Dere er bindelegg mellom elever, klassestyrer og skolens ledelse.
  • Klassens representanter. Dere skal arbeide for klassens miljø og bedre enkeltelevers situasjon.
Del denne artikkelen på: