HMS

HMS-ansvarlig ved Øksnevad vgs

Øksnevad vid skole legger vekt på gode og trygge forhold for elever og ansatte. HMS- er et nøkkelord på en skole med  opplæring og bruk av maskinelt utstyr og et stort dyrehold. Skolen arbeider med HMS for ansatte i eget utvalg og HMS inngår som egne læreplanmål i utdanningen for elevene.
HMS-ansvarlig på skolen er avdelingsleder Olav Horpestad med telefon 51 92 18 14 

Verneombud i klassene

Representant eller vara til elevrådet har også funksjon som verneombud. Verneombudene vil delta i skolens arbeidsmiljøutvalg for å tale elevenes sak. Valg av verneombud finner sted i september samtidig som det blir valgt elevråd.
Verneombud for elever
Ole Lauvås er verneombud for elever og har ansvar for innkjøp av førstehjelpsutstyr. Det er inngått samarbeid med BBS-Brann & Sikkerhetsservice AS om årlig gjennomgang av alt førstehjelpsutstyr på skolen. Rapporten nedenfor viser type utstyr og hvor utstyret befinner seg på skolen. Det oppfordres om at ansatte og elever ved skolen melder fra dersom utstyr mangler slik at en får etterfylt det som måtte mangle. 

Del denne artikkelen på: