Lærere ved Øksnevad besøkte årsmøtet til OKAB

laland

OKAB – Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene – sentral samarbeidspartner og aktør i formidling av lærlinger til solide opplæringsbedrifter.

Lærerkollegiet som underviser anleggselever på Øksnevad ble i år invitert med til årsmøte for OKAB – Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, 10. – 11. mars i Kristiansand. 3 av oss ble enige om at dette var både faglig interessant og kjekt å bli bedre kjent med sentrale personer i anleggsbransjen. Daglig leder for  OKAB Sør-Rogaland, Stig Dybdahl, og opplæringskonsulent Odd Magne Rege ønsket å ha oss med til Årsmøtet i OKAB. Kjekt!

Etter en trivelig busstur med bespisning, ankom vi Ernst Hotell. Vi ble møtt av regionsjef Oskar Tore Åsen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og middag ble servert i restauranten. Enkelte lærere har erfaring både med årsmøter og fagmiljøet, mens en fellesfaglærer opplevde en del nye tilnærminger og fikk treffe engasjerte fagfolk i anleggsbrasjen som fortalte hvordan bransjen fungerer ute i det «virkelige» arbeidslivet. Både givende og interessant, særlig for en lærer som har brukt mer tid i klasserom og på lesesaler enn i kjelerdress, grøfter og anleggsmaskiner!

Lørdag 10. mars var der forskjellige aktiviteter. Årsmøte i OKAB var en god og informativ gjennomgang av aktiviteter i 2017. 87 nye læring- og opplæringskontrakter ble signert, all time high! Pr. nå administrer og følger OKAB 148 aktive lærekontrakter. Bransjen ser lyst på framtiden.

Årets lærebedrift ble  Nordbø Maskin AS , representert ved Martin Nordbø.  Stig Dybdahl framhevet særlig Nordbø Maskins engasjement knyttet til lærlinger og opplæring i egen bedrift. Nordbø Maskin har i en årrekke sett behovet for og forpliktelsen knyttet til inntak av lærlinger hvert år. Videre nevnte han bedriftens vektlegging av HMS og det sterke og gode samarbeidet med OKAB i forbindelse med informasjon til elever og rekruttering av lærlinger.

Det var interessant og nyttig å få en oppdatering av kunnskapene man har knyttet til bransjens status og utfordringer. Generelt uttrykkes det en positiv holdning til den nærmeste framtiden; mange store og utfordrende prosjektet skal realiseres. Lærlinger og fagarbeidere spiller her en nøkkelrolle.

På vei hjemover på søndag fikk vi gleden av å få besøke Jan Arvid Lindland, som etablerte Lindland Maskin AS i 1972 i Lyngdal. I tillegg til å ha en solid familiebedrift med over 70 ansatte, er Jan Arvid Lindland viden kjent for sitt museum som i lokaler på nesten 2000 kvadratmeter har anleggsmaskiner, biler, krambu, veteranbiler, bensinstasjon, skolestue og andre rom som reflekterer dagliglivet i perioden fra ca. 1900 til ca. 1970. Lindland har en omfattende samling med Brøyt gravemaskiner og er særlig opptatt av Brøyt-historie. Det er imponerende å se hva en energisk ressursperson i Lyngdal kan få samlet sammen av interessante gjenstander. Takk til Jan Arvid Lindland som åpnet sine bygninger for oss og ga oss en privat visning og beskrivelse av alt han samler på. En herlig avslutning på ei god og givende helg.

Stig og Odd Magne i OKAB Sør-Rogaland takkes for et interessant årsmøte/faghelg og initiativet deres med å involvere lærere fra Øksnevad. Vi har en felles målsetning; få flest mulig lærlinger ut i gode opplæringsbedrifter. Dyktige og engasjerte bedrifter er en forutsetning for lærlingene våre. Slike opplæringsbedrifter har jeg nå fått erfare at OKAB representerer.

Se bilder fra årsmøtet og museumsbesøket her. 

Skrevet av: Ole Lien

Del denne artikkelen på: