Kabelleggingskurs på Øksnevad

mef

Alle elever på anleggsfag har dette skoleåret deltatt på kabelleggingskurs i regi av Lyse. Dette er et kurs som bl.a. går på å legge fiberkabler og gassrørledninger. Kurset er sterkt etterspurt i anleggsbransjen og vi har som målsetning at dette kurset kjøres hvert år for alle elever på anleggslinjen. Etter fullført kurs fikk elevene kursbevis og læremateriale som kan benyttes som et oppslagsverk i etterkant.

En stor takk går til MEF (Maskinentreprenørenes forbund) som ga Øksnevad vgs en sjekk på 25000 kroner som gikk til dekning av kursutgifter. Denne ble mottatt av Jan Vigre på sommeravslutningen til MEF i Trondheim (se bilde). 

Del denne artikkelen på: