• Forside
  • Aktuelt
  • Indiaprosjektet "Bal Prakash" og aksjonsdagen 13.april

Indiaprosjektet "Bal Prakash" og aksjonsdagen 13.april

Rune (25)

«India-prosjektet» er vårt alternativ til «operasjon dagsverk». Vi har valgt å gi støtte til Bal Prakash som både er et barnehjem og en skole. Årets aksjonsdag gjennomføres fredag 13.april.

Bal Prakash har i dag i overkant av 80 elever som alle bor på skolen. De fleste som går på skolen har det til felles at de enten er foreldreløse eller at de kun har sletninger som er for fattige til å ta vare på dem. Mange er rett og slett funnet på gata. Alternativet for dem ville vært barnearbeid eller tigging.

Elevene på Øksnevad vgs har tidligere bidratt til bygging av en ekstra etasje på skolebygget som har gitt plass til 24 jenter. Prosjekter som nå pågår omfatter utbedring av de sanitære forhold på skolen, tilgang til rent vann, utdanningsstipend (til elever som skal videre på videregående skole), støtte til undervisningen (undervisningsmateriale og lønn). Vi har i tillegg fått gaver som muliggjør bygging av lekeplass til barna samt snekkerverksted på skolen.

I forkant av aksjonsdagen blir det arrangert infodager i skolens auditorium der elevene som besøkte Bal Prakash i februar vil vise film og bilder og fortelle historier fra besøket. Tirsdag 10.april blir det også arrangert indisk dag i kantinen hvor en kan få kjøpt indisk varmrett til kun 20 kroner!

Følgende infohefte vil bli delt ut på infodagene som kjøres i perioden 5-9.april.

Del denne artikkelen på: