Foreldremøter på Vg1

oksnevad

Vi inviterer alle foresatte som har elever i klassene 1A, 1B, 1C, 1D og 1R til foreldremøte på Øksnevad vgs. 

Tidspunkt: Mandag 26.august, kl. 18.00 i skolens auditorium. 

Program: Informasjon om skolen og studieretning naturbruk. Informasjon om programfag og prosjekt til fordypning. Møte med kontaktlærere i klasserom. 

Del denne artikkelen på: