Aktuelt

Øksnevad vgs. hadde i dag samling for elever på toppidrettslinjen som har gått 3 år sammenhengende. 10 av 14 elever var tilstede.